Polityka prywatności

Doskonale zdajemy sobie sprawę z zaufania, którym obdarzają nas Klienci oraz z odpowiedzialności, jaką ponosimy za ochronę ich prywatności. Dlatego też dokładnie informujemy o tym, jakie dane zbieramy, w jakim celu to robimy oraz w jaki sposób dane te pomogą nam podnieść standard oferowanych usług.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Polityką Prywatności prosimy o  Kontakt Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego. 
 
Informacje podawane przez Klienta

W trakcie rejestracji w sklepie IndyjskieRecepty.pl Klient proszony jest o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail czy hasło. W trakcie płatności wymagany jest również numer karty kredytowej lub inne informacje pozwalające zrealizować płatność za zamówienie. Dane te przechowywane są na zabezpieczonych serwerach należących do Moneybookers. W celu poprawienia jakości naszych usług oprócz danych podanych przez Klienta możemy wykorzystać informacje dostarczone przez osoby trzecie. W przypadku niektórych usług istnieje możliwość rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych informacji.
 
Pliki cookie


W trakcie wizyty na stronie IndyjskieRecepty.com do przeglądarki odwiedzającego wysyłamy jeden lub kilka plików cookie. Zawierają one unikalny ciąg znaków pozwalający jednoznacznie zidentyfikować konkretnego użytkownika. Pliki te wykorzystujemy w celu zapewnienia jak najlepszej jakości nasych usług poprzez zapamiętywanie indywidualnych ustawień, dostarczanie trafniejszych rezultatów wyszukiwania oraz analizę zainteresowań odwiedzających. Z plików cookie korzystać mogą również inne należące do nas serwisy.
 
Historia logowań 

Przy każdej wizycie na serwerze zapisywane są informacje przesłane przez przeglądarkę odwiedzającego. Mogą one zawierać między innymi adres żądanej strony, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki, język, datę i godzinę wizyty oraz informacje na temat plików cookie pozwalających jednoznacznie zidentyfikować odwiedzającego.
 
Wiadomości 

Zastrzegamy sobie możliwość zachowania e-maili oraz innych przesyłanych do nas wiadomości  w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz podniesienia jakości oferowanych przez nas usług.
 
Odnośniki 

Odnośniki na stronie mogą być zapisane w formacie, który umożliwi nam sprawdzenie, czy użytkownik w nie kliknął. Zebrane w ten sposób informacje służą udoskonalaniu systemu wyszukiwania, a także modyfikacji wyświetlanych informacji pod kątem preferencji użytkowników. W tym celu korzystamy głównie ze statystyk Google Analytics.
 

Sklep IndyjskieRecepty wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności oraz w ewentualnych powiadomieniach, które pojawiają się przed skorzystaniem z konkretnej usługi. Dane te mogą zostać wykorzystane również w następujących celach:
=> Świadczenie oferowanych usług, w tym wyświetlanie treści zindywidualizowanych pod kątem użytkownika
=> Badanie i analiza danych w celu zapewnienia dostępności oraz bezpieczeństwa naszych usług
=> Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu
=> Ochrona praw oraz własności sklepu IndyjskieRecepty.com oraz jego użytkowników 
=> Tworzenie nowych usług
 
Wybór udostępnianych informacji 

Przed skorzystaniem w danej usługi wymagającej rejestracji użytkownik poproszony zostanie o podanie potrzebnych danych osobowych. Bez uprzedniej zgody użytkownika dane te nie będą wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu, niż zostały pierwotnie zebrane.

W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych w sposób nieujęty w niniejszej Polityce Prywatności lub w powiadomieniach związanych z konkretną usługą, użytkownik zawsze ma możliwość łatwego jej cofnięcia. Informacje poufne nie będą przetwarzane w żadnych celach innych niż określone w niniejszej Polityce Prywatności lub w dodatkowych powiadomieniach związanych z konkretnymi usługami bez uzyskania uprzedniej zgody użytkownika.

Domyślna konfiguracja większości przeglądarek pozwala na automatyczną akceptację plików ocookie. Przeglądarkę można skonfigurować również w taki sposób, aby odrzucała takie pliki lub informowała o nich użytkownika. Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie niektóre funkcje sklepu  IndyjskieRecepty.com mogą nie działać prawidłowo.

Użytkownik zawsze może odmówić udostępnienia danych osobowych wymaganych przez daną usługę. W takim przypadku IndyjskieRecepty.com nie gwarantuje możliwości skorzystania z takiej usługi.
 
Bezpieczeństwo 

Podejmujemy należyte środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem oraz uszkodzeniem. W tym celu prowadzimy wewnętrzną kontrolę integralności danych, stosujemy odpowiednie procedury ich przechowywania oraz przetwarzania, jak również dbamy o fizyczną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane.

Dostęp do danych osobowych ma jedynie sklep IndyjskieRecepty.pl jak również przedsiębiorcy oraz agenci, którym dane te są potrzebne w celu obsługi oraz rozbudowy naszych usług. Zobowiązani są oni do zachowania zasad poufności, których złamanie skutkować może zerwaniem umowy lub odpowiedzialnością karną.
 
Integralność danych 

Sklep IndyjskieRecepty przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach, do których zostały zebrane lub które wynikają z z niniejszej Polityki Prywatności bądź z regulaminu konkretnych usług. Regularnie kontrolujemy integralność danych oraz procedury ich przechowywania oraz przetwarzania, tak aby zagwarantować, że zbieramy jedynie takie informacje, które potrzebne są do świadczenia usług lub podnoszenia ich standardu. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia wierności, integralności oraz aktualności przechowywanych informacji. W gestii użytkownika leży jednak ich ewentualna aktualizacja lub korekta.
 
Wgląd do danych osobowych oraz ich modyfikacja 

Każdemu uzytkownikowi sklepu  IndyjskieRecepty.pl staramy się zapewnić wgląd do jego danych osobowych oraz możliwość ich ewentualnej poprawy lub usunięcia, chyba że w danym przypadku konieczność ich zachowania wynika z obowiązującego prawa lub z uzasadnionych przesłanek o charakterze biznesowym. Na żądanie użytkownika umożliwiamy wgląd, modyfikację oraz usunięcie wskazanych przez niego danych. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy spełnienia tego rodzaju żądań, jeśli powtarzają się zbyt często, wymagają niewspółmiernych nakładów technicznych, zagrażają prywatności innych osób, wiążą się z dużym utrudnieniem (np. modyfikacją danych w kopiach bezpieczeństwa) lub jeśli w danym przypadku nie jesteśmy zobowiązani ich spełnić. Za wgląd do danych osobowych oraz ich aktualizację nie pobieramy żadnych opłat, chyba że wiązałoby się to z niewspółmiernymi nakładami.